ХАРЧ — МОРФЕМІКА

харч — корінь

Приклади слів із коренем «харч»

Слово Морфемна структура
прохарчо́вуватися про/харч/о́в+ува+ти+ся
харче́вня /харч/е́вн*я

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.