ХАР — МОРФЕМІКА

хар — корінь

Приклади слів із коренем «хар»

Слово Морфемна структура
харкоти́на /хар/к+от+и́н*а
харкоти́нний /хар/к+от+и́н+н*ий
харкоти́ння /хар/к+от+и́нн*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.