ФІГЛЯРНИЧАННЯ — МОРФЕМІКА

фігля́рничання — /фігл/я́р+нич+а+нн*я

фігл — корінь.
яр — суфікс.
нич — суфікс.
а — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.