ФІБР — МОРФЕМІКА

фібр — корінь

Приклади слів із коренем «фібр»

Слово Морфемна структура
дефібриля́тор де/фібр/ил+я́т+ор
фібри́ла /фібр/и́л*а
фібрино́зний /фібр/ин+о́зн*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.