ФРУКТОВНИЦЯ — МОРФЕМІКА

фрукто́вниця — /фрукт/о́в+ниц*я

фрукт — корінь.
ов — суфікс.
ниц — суфікс.
я — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.