ФОКУС — МОРФЕМІКА

фокус — корінь

Приклади слів із коренем «фокус»

Слово Морфемна структура
фо́кусничання /фо́кус/нич+а+нн*я

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.