ФАШИСТВУВАТИ — МОРФЕМІКА

фаши́ствувати — /фаш/и́ст+в+ува+ти

фаш — корінь.
ист — суфікс.
в — суфікс.
ува — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.