УШ — МОРФЕМІКА

уш — суфікс

Значення суфікса «уш»

Опредметнена дія.
кату́ша
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
колоту́ша, колоту́шка
Особа.
чину́ша
Особа (істота) жіночої статі (моція).
ма́чушник, свекру́шин, стару́шок, товсту́шка
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
горбу́ша
Стан (психічний або фізичний).
Приклади слів із суфіксом «уш»

Слово Морфемна структура
гарку́ша /гар/к+у́ш*а
горбу́ша /горб/у́ш*а
дрібу́шити /дріб/у́ш+и+ти
жовту́шник /жов/т+у́ш+н+ик
кату́ша /кат/у́ш*а
кожу́шник /кож/у́ш+ник
кожу́шо́к /кож/у́ш+о́к
кожуша́ний /кож/уш+а́н*ий
кожуша́нка /кож/уш+а́н+к*а
кожуша́ночка /кож/уш+а́н+оч+к*а
кожуши́на /кож/уш+и́н*а
кожуши́нка /кож/уш+и́н+к*а
колоту́ша /колот/у́ш*а
колоту́шка /колот/у́ш+к*а
м'яку́ш /м'як/у́ш
м'яку́шка /м'як/у́ш+к*а
м'якуше́вий /м'як/уш+е́в*ий
ма́чушник /ма́ч/уш+ник
п'яву́шник /п'яв/у́ш+ник
пасту́шачий /пас/т+у́ш+ач*ий
пасту́шення /пас/т+у́ш+енн*я
пасту́шество /пас/т+у́ш+еств*о
пасту́ший /пас/т+у́ш*ий
пасту́шити /пас/т+у́ш+и+ти
пасту́шка /пас/т+у́ш+к*а
пастуша́ /пас/т+уш*а́
пастушеня́ /пас/т+уш+ен*я́
пастушо́к /пас/т+уш+о́к
попасту́шити по/пас/т+у́ш+и+ти
рябу́шечка /ряб/у́ш+еч+к*а
свекру́шенька /свекр/у́ш+еньк*а
свекру́шин /свекр/у́ш+ин
свекру́шисько /свекр/у́ш+иськ*о
свекру́шище /свекр/у́ш+ищ*е
скрекоту́шка /скрек/от+у́ш+к*а
співу́шечка с/пі/в+у́ш+еч+к*а
стару́шок /стар/у́ш+ок
старуше́нція /стар/уш+е́нціj*а
стрекоту́шка /стрек/от+у́ш+к*а
товсту́шка /товст/у́ш+к*а
чину́ша /чин/у́ш*а
яду́шливий /яд/у́ш+лив*ий
яду́шливо /яд/у́ш+лив+о
яду́шливість /яд/у́ш+лив+ість
яду́шний /яд/у́ш+н*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.