УЧИТЕЛЬША — МОРФЕМІКА

учи́тельша — /уч/и́+тель+ш*а

уч — корінь.
и — суфікс.
тель — суфікс.
ш — суфікс.
а — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.