УЧЕТВЕРТЕ — МОРФЕМІКА

учетве́рте — у/четв/е́р+т+е

у — префікс.
четв — корінь.
ер — суфікс.
т — суфікс.
е — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.