УТАЄМНИЧИТИ — МОРФЕМІКА

утаємни́чити — у/таj/ем+н+и́ч+и+ти

у — префікс.
таj — корінь.
ем — суфікс.
н — суфікс.
ич — суфікс.
и — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.