УСУСПІЛЬНЕННЯ — МОРФЕМІКА

усуспі́льнення — у+су/спі́ль/н+енн*я

у — префікс.
су — префікс.
спіль — корінь.
н — суфікс.
енн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.