УСТАТКОВУВАННЯ — МОРФЕМІКА

устатко́вування — у/стат/к+о́в+ува+нн*я

у — префікс.
стат — корінь.
к — суфікс.
ов — суфікс.
ува — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.