УСМІШКУВАТИЙ — МОРФЕМІКА

усмі́шкуватий — у/смі́/ш+к+уват*ий

у — префікс.
смі — корінь.
ш — суфікс.
к — суфікс.
уват — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.