УСАМІТНЮВАТИСЯ — МОРФЕМІКА

усамі́тнюватися — у/сам/і́т+н+юва+ти+ся

у — префікс.
сам — корінь.
іт — суфікс.
н — суфікс.
юва — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.