УПІЗНАВАННЯ — МОРФЕМІКА

упізнава́ння — у+пі/зна/ва́+нн*я

у — префікс.
пі — префікс.
зна — корінь.
ва — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.