УПОРЯДКОВУВАТИ — МОРФЕМІКА

упорядко́вувати — у+по/ряд/к+о́в+ува+ти

у — префікс.
по — префікс.
ряд — корінь.
к — суфікс.
ов — суфікс.
ува — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.