УПОВІЛЬНЮЮЧИ — МОРФЕМІКА

упові́льнюючи — у+по/ві́ль/н+ю+j+уч+и

у — префікс.
по — префікс.
віль — корінь.
н — суфікс.
ю — суфікс.
j — суфікс.
уч — суфікс.
и — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.