УНЕМОЖЛИВИТИ — МОРФЕМІКА

унеможли́вити — у+не/мож/ли́в+и+ти

у — префікс.
не — префікс.
мож — корінь.
лив — суфікс.
и — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.