УЛ — МОРФЕМІКА

ул — суфікс

Значення суфікса «ул»

Прислівник.
стовбула́
Особа.
хаму́ла
Особа (істота) жіночої статі (моція).
діву́ля
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
бла́стула
Природне явище (об’єкт).
гло́була
Приклади слів із суфіксом «ул»

Слово Морфемна структура
бла́стула /бла́ст/ул*а
бластуля́ція /бласт/ул+я́ціj*а
гло́була /гло́б/ул*а
глобуля́рний /глоб/ул+я́рн*ий
дибуля́ти /диб/ул+я́+ти
діву́ля /дів/у́л*я
красову́ля /крас/ов+у́л*я
криву́лина /крив/у́л+ин*а
кривуля́стий /крив/ул+я́ст*ий
покриву́лений по/крив/у́л+ен*ий
покриву́ли́ти по/крив/у́л+и́+ти
покривуля́ти по/крив/ул+я́+ти
рогу́леньки /рог/у́л+еньк*и
стовбула́ /стовб/ул+а́
хаму́ла /хам/у́л*а
ходу́личник /ход/у́л+ич+ник
цибу́ля /циб/у́л*я
цибуле́вий /циб/ул+е́в*ий
цибули́на /циб/ул+и́н*а
цибули́нка /циб/ул+и́н+к*а
цибули́нний /циб/ул+и́н+н*ий
цибули́ння /циб/ул+и́нн*я
цибуля́стий /циб/ул+я́ст*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.