УЗАПЕРТІ — МОРФЕМІКА

узаперті́ — у+за/перт/*і́

у — префікс.
за — префікс.
перт — корінь.
і — закінчення (флексія).

узаперті́ — у+за/пер/т*і́

у — префікс.
за — префікс.
пер — корінь.
т — суфікс.
і — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.