УДАЛЕЧИНІ — МОРФЕМІКА

удалечині́ — у/дал/еч+ин*і́

у — префікс.
дал — корінь.
еч — суфікс.
ин — суфікс.
і — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.