УГУР — МОРФЕМІКА

угур — суфікс

Приклади слів із суфіксом «угур»

Слово Морфемна структура
закучугу́рений за/куч/угу́р+ен*ий
закучугу́рити за/куч/угу́р+и+ти
кучугу́ра /куч/угу́р*а
кучугу́ристий /куч/угу́р+ист*ий
кучугу́ритися /куч/угу́р+и+ти+ся
кучугу́рище /куч/угу́р+ищ*е

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.