УГАМОВУЮЧИ — МОРФЕМІКА

угамо́вуючи — у/гам/о́в+у+j+уч+и

у — префікс.
гам — корінь.
ов — суфікс.
у — суфікс.
j — суфікс.
уч — суфікс.
и — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.