УВ — МОРФЕМІКА

ув — префікс

Приклади слів із префіксом «ув»

Слово Морфемна структура
увосени́ ув/осен/*и́
увоста́ннє ув+о/ста́н/н+є

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.