УБОЛІВАЛЬНИЦЯ — МОРФЕМІКА

уболіва́льниця — у/бол/і+ва́+льниц*я

у — префікс.
бол — корінь.
і — суфікс.
ва — суфікс.
льниц — суфікс.
я — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.