УБОЛІВАЛЬНИК — МОРФЕМІКА

уболіва́льник — у/бол/і+ва́+льник

у — префікс.
бол — корінь.
і — суфікс.
ва — суфікс.
льник — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.