ТЮРЕМЩИЦЯ — МОРФЕМІКА

тюре́мщиця — /тюр/е́м+щиц*я

тюр — корінь.
ем — суфікс.
щиц — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.