ТЬМЯНУВАТІСТЬ — МОРФЕМІКА

тьмянува́тість — /тьм/ян+ува́т+ість

тьм — корінь.
ян — суфікс.
уват — суфікс.
ість — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.