ТЬМ — МОРФЕМІКА

тьм — корінь

Приклади слів із коренем «тьм»

Слово Морфемна структура
затьма́рений за/тьм/а́р+ен*ий
непотьма́рений не+по/тьм/а́р+ен*ий
потьма́рення по/тьм/а́р+енн*я
потьма́рити по/тьм/а́р+и+ти
потьма́ритися по/тьм/а́р+и+ти+ся
потьмяні́шати по/тьм/ян+і́ш+а+ти
притьма́рюватися при/тьм/а́р+юва+ти+ся
тьма́рити /тьм/а́р+и+ти
тьма́ритися /тьм/а́р+и+ти+ся
тьмянува́тий /тьм/ян+ува́т*ий
тьмянува́тість /тьм/ян+ува́т+ість
тьмяні́шати /тьм/ян+і́ш+а+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.