ТУРЧ — МОРФЕМІКА

турч — корінь

Приклади слів із коренем «турч»

Слово Морфемна структура
потурчи́нець по/турч/и́+н+ець
ту́рчинів /ту́рч/ин+ів


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.