ТУЖ — МОРФЕМІКА

туж — корінь

Приклади слів із коренем «туж»

Слово Морфемна структура
надпоту́жний над+по/ту́ж/н*ий
обнату́жити об+на/ту́ж/и+ти
постужа́віти по+с/туж/а́в+і+ти
підсуту́жне під+су/ту́ж/н+е
тужа́влення /туж/а́вл+енн*я
тужі́льниця /туж/і́+льн+иц*я

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.