ТРУХ — МОРФЕМІКА

трух — корінь

Приклади слів із коренем «трух»

Слово Морфемна структура
потрухля́віти по/трух/л+я́в+і+ти
струхля́вілий с/трух/л+я́в+і+л*ий
струхня́вілий с/трух/н+я́в+і+л*ий
трухля́вина /трух/л+я́в+ин*а
трухлі́ти /трух/л+і́+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.