ТРАН — МОРФЕМІКА

тран — префікс

Приклади слів із префіксом «тран»

Слово Морфемна структура
транскрибо́ваний тран/скриб/о́ва+н*ий
транскрибува́ння тран/скриб/ува́+нн*я
транскрибува́ти тран/скриб/ува́+ти
транскрипці́йний тран/скрип/ці́й+н*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.