ТОПОЛИНОНЬКА — МОРФЕМІКА

тополи́нонька — /топол/и́н+оньк*а

топол — корінь.
ин — суфікс.
оньк — суфікс.
а — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.