ТОПОЛ — МОРФЕМІКА

топол — корінь

Приклади слів із коренем «топол»

Слово Морфемна структура
тополи́нонька /топол/и́н+оньк*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.