ТОКС — МОРФЕМІКА

токс — корінь

Приклади слів із коренем «токс»

Слово Морфемна структура
дезинтоксика́ція дез+ин/токс/ик+а́ціj*а
токсико́з /токс/ик+о́з
інтоксика́ція ін/токс/ик+а́ціj*а
інтоксикаці́йний ін/токс/ик+аці́й+н*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.