ТО — МОРФЕМІКА

то — суфікс

Приклади слів із суфіксом «то»

Слово Морфемна структура
бу́цімто /бу́цім/то
де́-то /де́/-то
де́сь-то /де́/сь+-то

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.