ТЕОРЕТИЗУВАННЯ — МОРФЕМІКА

теоретизува́ння — /теор/ет+из+ува́+нн*я

теор — корінь.
ет — суфікс.
из — суфікс.
ува — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.