ТВАР — МОРФЕМІКА

твар — корінь

Приклади слів із коренем «твар»

Слово Морфемна структура
по-твари́нному по-/твар/и́н+н+ому
твари́нка /твар/и́н+к*а
твари́нячий /твар/и́н+яч*ий
тварю́ка /твар/ю́к*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.