ТАРАХ — МОРФЕМІКА

тарах — корінь

Приклади слів із коренем «тарах»

Слово Морфемна структура
тара́хкіт /тара́х/к+іт
тарахкота́ння /тарах/к+от+а́+нн*я
тарахкоті́лка /тарах/к+от+і́+лк*а
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.