ТА — МОРФЕМІКА

та — корінь

Приклади слів із коренем «та»

Слово Морфемна структура
підта́лина під/та́/л+ин*а
ста́яти с/та́/j+а+ти
талови́нка /та/л+ови́н+к*а
талови́ця /та/л+ови́ц*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.