СІЯЛКОВИЙ — МОРФЕМІКА

сі́ялковий — /сі́/j+а+лк+ов*ий

сі — корінь.
j — суфікс.
а — суфікс.
лк — суфікс.
ов — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.