СІРОМАШНИЙ — МОРФЕМІКА

сірома́шний — /сір/ом+а́ш+н*ий

сір — корінь.
ом — суфікс.
аш — суфікс.
н — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.