СІН — МОРФЕМІКА

сін — корінь

Приклади слів із коренем «сін»

Слово Морфемна структура
при́сі́нечки при́/сі́н/еч+к*и
при́сі́нки при́/сі́н/к*и
при́сі́нці при́/сі́н/ц*і
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.