СІМ'ЯЧКОВИЙ — МОРФЕМІКА

сім'ячко́вий — /сім'j/ачк+о́в*ий

сім'j — корінь.
ачк — суфікс.
ов — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.