СІМ — МОРФЕМІКА

сім — корінь

Приклади слів із коренем «сім»

Слово Морфемна структура
обсімени́тися об/сім/ен+и́+ти+ся
обсіменя́тися об/сім/ен+я́+ти+ся
осімени́ти о/сім/ен+и́+ти
осіменя́ти о/сім/ен+я́+ти
осімені́ння о/сім/ен+і́нн*я
сімени́тися /сім/ен+и́+ти+ся
сіменни́к /сім/ен+ни́к
сімено́ /сім/ен*о́
сіменя́стий /сім/ен+я́ст*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.