СІ — МОРФЕМІКА

сі — корінь

Приклади слів із коренем «сі»

Слово Морфемна структура
ви́сівочки ви́/сі/в+оч+к*и
висівча́ний ви/сі/в+ч+а́н*ий
недосі́яний не+до/сі́/j+а+н*ий
обсі́ювання об/сі́/j+ува+нн*я
обсіва́ння об/сі/ва́+нн*я
передзасівни́й перед+за/сі/в+н*и́й
пересі́ювати пере/сі́/j+ува+ти
пересі́юватися пере/сі́/j+ува+ти+ся
позасі́юваний по+за/сі́/j+ува+н*ий
попересі́ювати по+пере/сі́/j+ува+ти
порозсі́юватися по+роз/сі́/j+ува+ти+ся
припосівни́й при+по/сі/в+н*и́й
просі́ятися про/сі́/j+а+ти+ся
розсі́яно роз/сі́/j+а+н+о
розсі́яність роз/сі́/j+а+н+ість
розсійни́к роз/сі/й+ни́к
сі́в /сі́/в
сі́вці /сі́/в+ц*і
сі́йник /сі́/й+ник
сі́йці /сі́/й+ц*і
сі́ялка /сі́/j+а+лк*а
сі́ялковий /сі́/j+а+лк+ов*ий
сі́яльник /сі́/j+а+льник
сі́яльниця /сі́/j+а+льниц*я
сі́янець /сі́/j+а+н+ець
сі́яний /сі́/j+а+н*ий
сі́янка /сі́/j+а+н+к*а
сі́янцевий /сі́/j+а+н+ц+ев*ий
сі́ятися /сі́/j+а+ти+ся
сіва́к /сі/в+а́к
сіва́лка /сі/ва́+лк*а
сіва́льник /сі/ва́+льник
сіва́льниця /сі/ва́+льниц*я
сіва́цький /сі/в+а́ць+к*ий
сіва́ч /сі/в+а́ч
сіва́чка /сі/в+а́ч+к*а
сівба́ /сі/в+б*а́
сівби́ця /сі/в+б+и́ц*я
сівбина́ /сі/в+б+ин*а́
сівня́ /сі/в+н*я́
сіво́к /сі/в+о́к
сійба́ /сі/й+б*а́
сійну́ти /сі/й+ну́+ти
сійну́тися /сі/й+ну́+ти+ся
сія́ч /сі/j+а́+ч
сія́чка /сі/j+а́+ч+к*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.