СУПЕРФОСФАТНИЙ — МОРФЕМІКА

суперфосфа́тний — супер/фосф/а́т+н*ий

супер — префікс.
фосф — корінь.
ат — суфікс.
н — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.