СУБІНСПЕКТОР — МОРФЕМІКА

субінспе́ктор — суб/інспе́кт/ор

суб — префікс.
інспект — корінь.
ор — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.